Για καταγγελία

Για να καταγγείλετε κάποιο περιστατικό στο χώρο δουλειάς σας, όπως μια περίπτωση εργοδοτικής αυθαιρεσίας επικοινωνήστε μαζί μας ανώνυμα.