18 Δεκεμβρίου 2019

Επιστολή διαμαρτυρίας Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριων προς ΙΚΥ (υπογραφές)

Οι επιτυχόντες του προγράμματος καθώς και οι επιβλέποντες/ουσες μπορούν να υπογράψουν εδώ Επιτυχόντες Πρόσκλησης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών- 2ος Κύκλος» του Ι.Κ.Υ. 18/12/2019 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ: Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. […]