Σχόλιο του LABour για την αναδίπλωση του ΙΚΥ σχετικά με τις υποτροφίες μεταδιδακτόρων

Με ανακοίνωσή του το ΙΚΥ τροποποιεί την επίμαχη παράγραφο 7 του κεφαλαίου Β του κανονισμού της πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών – Β κύκλος». Συγκεκριμένα:

 «… στις παραπάνω περιπτώσεις, δεν υπάγονται οι κάθε είδους Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι ή Μεταδιδακτορικοί Συνεργάτες- Ερευνητές που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 4386/2016: Ρυθμίσεις για την Έρευνα,  Άρθρο 16, οι οποίοι λαμβάνουν Χορηγία ή Υποτροφία  για την υλοποίηση της οποίας έχουν συνάψει Σύμβαση Έργου ή Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου.»

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσοι συνάδελφοι/σσες εργάζονται παράλληλα σε άλλο ερευνητικό έργο, πέραν αυτού για το οποίο πέτυχαν στον διαγωνισμό του ΙΚΥ, δεν απαιτείται να παραιτηθούν από αυτό προκειμένου να λάβουν την υποτροφία του ΙΚΥ. 

Η δικαίωση των συναδέλφων και η αναδίπλωση της διοίκησης του ΙΚΥ είναι αποκλειστικό αποτέλεσμα της πίεσης που ασκήθηκε από τους συνάδελφους, της δημοσιοποίησης του ζητήματος και της ευρύτερης κινητοποίησης και κατακραυγής που προκλήθηκε. Όμως δεν σταματάμε εδώ! Ζητάμε πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,  δικαίωμα άδειας και επιδόματος τοκετού και λοχείας και να αναγνωρίζεται το έργο μας σαν προϋπηρεσία.

Όσοι/ες αμοιβόμαστε με υποτροφίες, είμαστε εργαζόμενοι ερευνητές και σαν τέτοιους απαιτούμε να μας αντιμετωπίζουν.