Απόφαση του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων ΕΛΚΕΘΕ

Το κυρίαρχο ζήτημα που απασχολεί τους εργαζόμενους στην έρευνα την τρέχουσα περίοδο είναι αυτό της υποστελέχωσης των Ερευνητικών Κέντρων της χώρας. Ένα ζήτημα διαχρονικό που έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις κατά την τελευταία 15ετία καθώς δεν έχουν γίνει προσλήψεις μόνιμου προσωπικού από το 2004. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό που αγγίζει το 60% του ανθρώπινου δυναμικού των ΕΚ να είναι εργαζόμενοι με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Είτε με τη μορφή συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), είτε ως «συμβασιούχοι έργου» (μπλοκάκι), είτε με την μορφή υποτροφιών, εκατοντάδες εξειδικευμένοι εργαζόμενοι στελεχώνουν ως ερευνητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό τα ΕΚ καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες τους οι οποίες βαφτίζονται ως «έκτακτες». Ιδιαίτερα για το ΕΛΚΕΘΕ αυτή η κατάσταση έχει γίνει δραματική καθώς μια σειρά από πάγιες ανάγκες του Κέντρου, που αφορούν τόσο ερευνητικές υποδομές όσο και διοικητικές δομές, ικανοποιούνται ως επί το πλείστον από συμβασιούχους με πάνω από 10 και 15 χρόνια προϋπηρεσία. Οι ευθύνες της διοίκησης του Κέντρου είναι μεγάλες καθώς δεν υπήρξε ουσιαστική πίεση και παρέμβαση ούτε από το ΔΣ ούτε μέσω της σύνοδος των Προέδρων για τη στελέχωση του. Η μεγαλύτερη όμως ευθύνη είναι στην πολιτική ηγεσία. Τα ευχολόγια και οι υποσχέσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων για δήθεν στελέχωση των ΕΚ και ανάσχεση του λεγόμενου brain drain έχουν μέχρι τώρα ελάχιστο υλικό αντίκρισμα ενώ δεν έχουν γίνει ουσιαστικές παρεμβάσεις για την επίλυση αυτού του επιτακτικού προβλήματος. Ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα, η σημερινή πολιτική ηγεσία, και ενώ είχε δρομολογηθεί η διαδικασία από τους προκατόχους τους, ενός έστω και περιορισμένου αριθμού προσλήψεων ήδη από τον Αύγουστο του 2018, θολώνει περαιτέρω την κατάσταση χωρίς να έχει δώσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και χρονοδιαγράμματα. Ακόμα και τα οργανογράμματα των φορέων παραμένουν στον αέρα χωρίς να έχουν ενταχθεί σε αυτά αλλά ούτε στους προϋπολογισμούς του 2020 οι νέες θέσεις.

Απέναντι σε αυτόν τον διαρκή εμπαιγμό, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΕΛΚΕΘΕ καλεί όλα τα σωματεία και συλλογικότητες σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ ΕΚ της χώρας σε κοινή πάλη για την άμεση στελέχωση των ερευνητικών φορέων και την οριστική επίλυση της διαχρονικής «ομηρίας» των εργαζομένων σε αυτούς.

Στα πλαίσια αυτά ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΕΛΚΕΘΕ αποφασίζει και απαιτεί:

  • Να προχωρήσει άμεσα η δρομολογημένη διαδικασία προσλήψεων μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού στους ερευνητικούς φορείς
  • Να γίνουν άμεσα μαζικές προσλήψεις στους ερευνητικούς φορείς που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των ΕΚ. 
  • Μόνιμη και σταθερή εργασία στο χώρο της έρευνας, κανένας μακροχρόνια εργαζόμενος με ελαστικές σχέσεις εργασίας

Καλούμε σε απεργιακή κινητοποίηση όλους τους εργαζόμενους στην έρευνα με σκοπό την μαζική παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00 και απαιτούμε συνάντηση των εκπροσώπων των ΕΚ με τον αρμόδιο Υφυπουργό Έρευνας. Την ίδια μέρα καλούμε σε κοινή συνάντηση όλες τις συλλογικότητες για προγραμματισμό και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μας στα Γραφεία της ΑΔΕΔΥ.

Υπενθυμίζουμε σε όλους τους τόνους και προς όλες τις κατευθύνσεις πως θα συνεχίσουμε τον αγώνα ούτως ώστε όλοι ανεξαιρέτως οι συμβασιούχοι στην έρευνα να αποκτήσουν σταθερή και αξιοπρεπή εργασία.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΕΛΚΕΘΕ