ΕΛΙΔΕΚ: Οι υπόλοιποι/ες ΥΔ ας φάνε παντεσπάνι

Η 3η προκήρυξη του ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες έρχεται 2 χρόνια και 2 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη 2η. Στο μεταξύ ενώ δεν άλλαξε τίποτα προς το καλύτερο ως προς τους όρους της προκήρυξης- πρόκειται για υποτροφίες ανασφάλιστης εργασίας για τους ΥΔ- φαίνεται πως κατευθυντήρια γραμμή είναι να γίνουν αιτήσεις από όσους γίνεται λιγότερους ΥΔ. Το ότι βέβαια λιγότεροι και λιγότερες θα μπορούν να κάνουν αίτηση δεν σημαίνει πως η πλειοψηφία δεν θα συνεχίσει να εργάζεται παράγοντας έρευνα αμισθί, κάνοντας παράλληλα άλλα άσχετα project ή και κάνοντας το διδακτορικό στον ελεύθερο χρόνο που αφήνει η ετεροαπασχόληση. Αλλά ας δούμε τι έγραψαν οι υποψήφιοι διδάκτορες στην ανοιχτή τους “επιστολή διαμαρτυρίας υποψηφίων διδακτόρων για τις άνισες προϋποθέσεις συμμετοχής της «3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες» που οδηγούν στον αποκλεισμό τους”.

Με αφορμή την  «3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες» που δημοσιεύθηκε στις 24/09/2020, θα θέλαμε να εκφράσουμε τον έντονο προβληματισμό μας, τη λύπη και την αγανάκτησή μας για τις άνισες προϋποθέσεις συμμετοχής που έχουν ως αποτέλεσμα τον εκ προοιμίου αποκλεισμό μας.

Ειδικότερα στην εν λόγω προκήρυξη οι δύο πρώτοι όροι συμμετοχής, οι οποίοι μάλιστα δεν υπήρχαν στη 2η προκήρυξη υποτροφιών, είναι αυτοί που προκαλούν την έντονη ανησυχία μας. Θεωρούμε ότι οι δύο αυτές προϋποθέσεις χαρακτηρίζονται από αντιφατικότητα που δεν συνάδει με τα ουσιαστικά κριτήρια που θέτει ο θεσμός του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προαγωγή της έρευνας και της επιστημονικής ποιότητας.

Το παράδοξο των δύο αυτών προϋποθέσεων, για τη συμμετοχή μας στην προκήρυξη, έγκειται αρχικά στο γεγονός ότι δεν πρέπει να έχουν παρέλθει 18 μήνες από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Ωστόσο μεταξύ της 2ης και 3ης προκήρυξης υποτροφιών μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα που αφήνει εκτός διαδικασίας όσους και όσες ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε πανεπιστημιακά ιδρύματα από τις 21/07/2018 (όπου έληξε η υποβολή για τη δεύτερη προκήρυξη) έως και τον Απρίλιο 2019. Επίσης ο δεύτερος όρος θέτει ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής να μην έχουν παρέλθει περισσότερα από επτά (7) έτη απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών και τρία (3) έτη απόκτησης του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Η συγκεκριμένη προϋπόθεση δημιουργεί νέους αποκλεισμούς ως προς την διαδικασία δεδομένου ότι λαμβάνει υπόψιν έναν όρο ο οποίος δεν αντιστοιχεί σε κριτήριο που μπορεί να αποκρυσταλλώσει ένα λογικό συμπέρασμα αξιολόγησης του/ης εκάστοτε υποψήφιου/ας ως προς την δυνατότητα λήψης της υποτροφίας. Οι παραπάνω δυσχερείς προϋποθέσεις συμμετοχής στην προκήρυξη υποτροφιών έρχεται να συμπληρώσει η κατάσταση που επικρατεί στην ακαδημία λόγω των επιπτώσεων της επιδημίας του Covid-19 όπως η αναστολή  λειτουργίας των πανεπιστημίων και των βιβλιοθηκών κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών και το κώλυμα ή η καθυστέρηση του ερευνητικού έργου.

Ως εκ τούτου πιστεύουμε ότι οι δύο αυτές νέες προϋποθέσεις αποτελούν πλαίσιο αποκλεισμού στήριξης  σε υποψήφιους διδάκτορες οι οποίοι μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα υποχρηματοδοτούμενης έρευνας που χαρακτηρίζει το εκπαιδευτικό σύστημα, επιχειρούν να  προάγουν μέρος της βασικής έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα όπου άλλωστε είναι και ο στόχος του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας.

Με όλο το σεβασμό, αιτούμαστε να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την άρση των δύο  πρώτων προϋποθέσεων της «3ης προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες» με σκοπό να συμμετέχουν υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής οι οποίες είναι Επιστημονικό προφίλ Υ.Δ. και θέμα διατριβής