Μάιος 2021

Ανακοίνωση για τη συγκρότηση Πανελλαδικού Σωματείου στις 15 Μάη και για τις διασπαστικές προσπάθειες του «Διαλόγου»

Για εμάς είναι ανάγκη η συγκρότηση ενός κλαδικού σωματείου που θα καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων στην έρευνα ανεξάρτητα με τη μορφή απασχόλησης. Αυτή η ανάγκη πηγάζει από την απουσία συνδικαλιστικής εκπροσώπησης στο κλάδο ή /και τον εξοστρακισμό εργαζομένων από την επίσημη συνδικαλιστική γραφειοκρατία. Παράλληλα επιδιώκουμε να αντιμετωπιστεί επιτέλους ένα κοινό μυστικό- πως υπάρχουν στον κλάδο στρατιές που προσχηματικά φέρονται ως εκπαιδευόμενες-οι ενώ εργάζονται για μεγάλα διαστήματα αμισθί παρέχοντας ερευνητικό έργο υψηλού επιπέδου. Κάτι τέτοιο συμβαίνει κατά κόρον με τους υποψήφιους διδάκτορες και σε μικρότερο βαθμό με τους μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Εμείς θέτουμε ξεκάθαρα το δικό μας όριο-δεν επιδιώκουμε τη διαιώνιση της διαίρεσης του εργατικού δυναμικού του κλάδου όπως επιχειρείται από κράτος- διοικήσεις ΑΕΙ/ΕΚ -καθηγητ(ρι)ές κι ερευνητ(ρι)ες βαθμίδας αλλά την βαθύτερη ενότητα και την μέγιστη συσπείρωση δυνάμεων στο κλάδο.

Ως LABour, καλούμε όλους τους εργαζόμενους/ες να στηρίξουν το πανελλαδικό-κλαδικό σωματείο που ιδρύθηκε στις 15 Μάη. Η ανάγκη για ένα ενιαίο-μαζικό-μαχητικό και όχι διασπαστικό-ομοιοεπαγγελματικό και  βραχύβιο σωματείο είναι μεγάλη. 

Ας μην μεταφέρουμε τον κατακερματισμό που έχουμε στους χώρους εργασίας μας και στα σωματεία.