Μάρτιος 2022

Αγώνες ενάντια στην επισφάλεια των ερευνητών/τριών – ανταπόκριση από Ισπανία

Ανταπόκριση από Ισπανία: Νίκος Παλληκαράκης – Σοφία Κυριακίδη, μέλη LABour-Αγωνιστική Παρέμβαση στην Έρευνα Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει τελευταία όσων αφορά τις εργασιακές μεταρρυθμίσεις στην Ισπανία. Ειδικά για το ελαστικά εργαζόμενο […]