1 Νοεμβρίου 2022

Για σωματεία στα μέτρα των αναγκών μας

Με μεγάλη έκπληξη ενημερωθήκαμε πως το “Σωματείο Συμβασιούχων Ερευνητών και Διδασκόντων Παν/μίων και Ερευνητικών Κέντρων στην Αθήνα” προχωρά σε συγκρότηση με εκλογές στις 31/10 – 1/11, αναφέροντας μάλιστα ότι έρχεται […]