εκλογική διακήρυξη 2023

Ερχόμαστε να πάρουμε ό,τι μας ανήκει!

Στις Εκλογές του ΣΕΡΕΤΕ στις 16-17 Δεκεμβρίου, ψηφίζουμε LABour-Αγωνιστική Παρέμβαση στην Έρευνα για μαχητικό Σωματείο και Συλλογική Σύμβαση Εργασίας!